Autorizovaný Súhrn k Certifikácii

Autorizovaný Súhrn k Certifikácii č. 104/2013

IIREC-om vykonané meracie výsledky fyzikálneho pôsobenia produktu «Harmonizér-Platnička» oproti rušiacim magnetickým poliam boli vykonané detailne, nad geopatogénnou zónou a v okolí vysielajúceho iPhone. Pritom boli získané následné výsledky:

Harmonizér-Platnička vyvíja svoje merateľné vyrovnávajúce pôsobenie magnetického pola v geopatogénnej zóne reprodukovateľné v priebehu hodiny po aktivácii a udrží ich počas dlhšej doby (dlhodobý test 4 týždne) bez poznateľného oslabenia. Pôsobenie Harmonizér-Platničky je merateľné tak isto v susedných poschodiach. Po 72 hodinovom pôsobení silného narušeného magnetického poľa skrze interferenčné pôsobenie iných prístrojov sa nestratí pôsobenie Harmonizér- Platničky.

Na narušené magnetické pole v okolí vysielajúceho „Smartphonu“ pôsobí Harmonizér-Platnička prakticky okamžite tým že sústredí narušenie na blízke okolie mobilného telefónu a okamžite utlmí narušenie po ukončení telefonátu.

Toto bolo potvrdené, cez objektívne fyzikálne meranie s meracími prístrojmi pre registráciu hustoty magnetického toku. Tak isto sa potvrdila spoľahlivosť a vytrvalosť biologicky kladného pôsobenia pre prípad mobilných telefónov a geopatogénnych narušení.

S dokladovanými výsledkami sú predpoklady pre označenie Harmonizér-Platničky s Certifikátom IIREC naplnené.

Výrobca je oprávnený produkt HARMONIZÉR-PLATNIČKA označiť ako IIREC-om vyskúšaný a používať tento IIREC znak pri označení produktu:

Znalec potvrdil svojim vlastnoručným podpisom vykonanie merania a vyhodnotenie pod svojim dozorom a správnosť výsledkov v rámci presnosti merania a vyhodnotenia.

Krems pri Dunaji, Rakúsko, dňa 31.10.2013