čakra bledomodrá

   

 

 

učinky bledomodrej

SWISS TESLA HARMONIZER PLATNIČKY

 

 

Piatej čakre (krk) zodpovedá bledomodrá. Bledomodrá symbolizujú more, nebo, voľnosť. Bledomodrá platnička na fyzickej úrovni pomaha pri zápaly, detoxifikacia, zdravie dychacých ciest, hrdlo a štitnu žlazu.

 

Pomaha spoznat správnosť toho čo dávame do ust a do našho tela, obnova chutových buniek, nastolenie poriadku ustach, správne stravovanie. Bledomodra je farba mieru. Pomaha správne sa vyjadrovať, hovoriť pravdu, s lásku povedať všetko čo nás trapi, vyjadrovat sa laskoplne, nepouživať hrubovybračne slova, nechadzat jazykom do minulosti, odvaha pre vyjadrenie sa. Dava odvaha pre svoju duchovnu ulohu.

 

Na psychickej pomaha pri odpustenie na tejto rovine všetko čo nám ktokedy ubližil aj samim sebe, podporuje trpezlivosť, spoľahlivosť, pokoj, na duchovnej úrovni posilňuje schopnosť meditácie a prijímania pravdy.