čakra červená

 

SWISS TESLA HARMONIZER PLATNIČKY

ČERVENÁ

 

 

"1. čakra - centrum koreňovej čakry sa nachádza na spodnom okraji chrbtice, pri kostrči. Je to disk šošovicového tvaru o priemere 6 až 10 cm.

Nasáva energiu zo zeme a je zvláštna tým, že prostredníctvom energetického kanála pozdĺž chrbtice je spojená s temennou čakrou a je zároveň zdrojom životnej sily pre tri vyššie čakry.

Hlavnou funkciou múladháry je " uzemnenie " alebo zakorenenie a reprezentuje našu vôľu. Spája nás s fyzickým svetom. Zem ako živel nám dáva zemitú pevnosť a pevnú pôdu pod nohami, ovplyvňuje budovanie života, materiálne zabezpečenie a zachovanie vlastného druhu - založenie rodiny a sexualitu.

Prejavuje sa v stabilite, prežití, opore, bezpečnosti, pokoji a nepokoji, schopnosti nájsť svoje miesto v živote.

Na telesnej úrovni oživuje naše nohy a zaisťuje energiu pre všetky kosti, svalstvo, šľachy a úpony a slúži k ich stavbe a udržiavaní. Okrem toho aktivizujú pohlavné orgány a u muža aj rozmnožovaciu silu.

Ak je čakra vyvážená, harmonická prejavuje sa vitalitou, aktivitou, stabilitou, fyzickou silou a má ohnivočervenú farbu.

Ak je čakra nevyvážená, disharmonická, prejaví sa nepokojom, obavami o prežitie. Myseľ a aktivita sa sústreďuje hlavne na materiálne vlastníctvo a istotu, zmyslové pôžitky, neschopnosti sa niečoho vzdať a túžbu všetko si udržať, ale tiež prehnanou žiarlivosťou, chýbajúcim sebavedomím, nedostatočným záujmom o sexualitu a silným egoizmom.

Na telesnej úrovni sa disharmónia prejavuje vo forme nadváhy a zápchy , vysokom krvnom tlaku, problémoch močového ústrojenstva, vznikom hemoroidov, či problémoch dolných končatín. Blokády v čakre sa často prejavujú v zmenšenej regeneračnej schopnosti, alebo ako problémy kostí, zubov, chrbtice, či problémy s hrubým črevom a konečníkom."

 

 

V mnohých kultúrach červená znamenala farebnosť a život. V starovekom Egypte červená symbolizovala životnú silu, vyjadrenie energie, ktorá poskytovala teplo a ochranu. Ale červená, farba zmeny, mohla symbolizovať aj deštruktívne sily, ako v symbolike Setha, boha púšte. Pripisovali sa mu červené vlasy a červené srdce - ktoré sa ľahko rozzúrilo.

Červená ako farba krvi a životnej sily je v podstate psychická farba. Pri spojení s energiou ohňa predstavuje čistú energiu a symbolizuje hlboké ľudské vášne: lásku a nenávisť, odvahu a pomstu. Kvalitou je teplá až horúca, vibrujúca, nepokojná, pôsobením je stimulujúca, povzbudzujúca až dráždiaca, expanzívna. Základný psychický element červenej ako farby ohňa je na zmyslovo-fyzickej úrovni ponímaný ako proces horenia a pálenia, ako vyjadrenie intenzívnych a ohnivých emócií lásky a nenávisti, a na duchovnej úrovni ako oduševnená inšpirácia až po stav osvietenia, ktorý kresťanská terminológia opisuje zobrazením “ohnivých jazykov”. Rozplývajúce sa silné pocity lásky a nenávisti môžu podobne ako inšpirujúce duchovné zážitky viesť k hlbokej premene, ktorú v alchymistickom procese nazývali “rubedo” - sčervenanie. Psychologický obraz o červenej, ako o farbe krvi má spojenie s vitálnou životnou silou pozdvihujúcou erotiku, boj a smrť. Krv tu má spojenie s vášňou, utrpením a predstave o obeti, ale aj toto môže byť chápané ako vystupňovanie a prejav života.

Červená priťahuje inštinktívne takých ľudí, ktorí majú zmysel pre praktickú realitu, sú “uzemnení” a vedia sa presadiť. Patria k aktívnym typom a sú poväčšinou silní, extrovertní, a impulzívni, ale majú aj sklony byť priveľmi energickí a agresívni. Sú vyložene optimisti a od života očakávajú veľmi veľa, najradšej by boli vždy dobre naladení. Toto korešponduje s aspektom červenej - obľúbenej farby detí.

Červenej farbe oblečenia dávajú prednosť spravidla extrovertné osoby. Keď osoba kľudnej povahy nosí priveľa oblečenia červenej farby - môže sa jednať aj o červenú jemnejšieho odtieňa, buď potrebuje energetické vlastnosti a teplo tejto farby, alebo chce svoje skutočné pocity skryť za touto nápadnou vonkajšou fasádou. Červená platnička stimuluje fyzické telo, zmysly a nervový systém a zodpovedajúco tomuto, slúži k posilneniu životných funkcií. Jej vlnová dĺžka harmonizuje predovšetkým s emóciami a menej so schopnosťou rozmýšľať a so súdnosťou. Má ale jednoznačne povzbudzujúce účinky aj na dušu a podporuje vlastnosti pripisované Marsu, ako napr. silu, odvahu a schopnosť nadchnúť sa. Červený lúč sa dá veľmi účinne využiť pri nedostatočnej vitalite a tomu zodpovedajúcich telesných problémoch ako napr. nízky krvný tlak, nedostatočné prekrvenie. Červená je prirodzený liek na studený “modrý” stav. Chýbajúca červená v aure alebo jednoznačné odmietanie červenej môže poukazovať na nedostatok životnej sily, radosti zo života a slabo rozvinutý sexuálny záujem. Červená platnička sa teda môže použiť aj na povzbudenie činnosti pohlavných orgánov, pri frigidite a impotencii. Už aj duševná predstava tejto farby je veľmi účinná. Vizualizácia alebo meditácia s červenou ako aj použitie červenej platničky, sú vhodné pri nedostatočnom zmysle pre realitu, nedostatočnom “uzemnení” (koreňovej čakry) a pri nedostatku energie, čo sa môže prejaviť aj formou depresií, obáv a úzkostných stavov. Ako energia s tendenciou rozpínať sa, môže červená pomôcť vyrovnať stav ťažoby, ktorý sa prejavuje sťaženou telesnou alebo duševne-duchovnou pohyblivosťou. Červená sa však prihovára skôr extrovertným typom ľudí a je primárne pridelená k externým vnemom.

Červenú je potrebné nasadzovať opatrne a s mierou, lebo svojim silným vyžarovaním môže pôsobiť priveľmi povzbudzujúco, obzvlášť na ľudí, ktorí ľahko podľahnú vzruchom a ktorí sú priveľmi aktívni. Títo ľudia by sa mali obklopovať skôr ružovočervenou alebo ružovou farbou napr. oblečenia a bytových doplnkov. Príliš intenzívne odtiene resp. vysoká koncentrácia červenej môžu podporiť zápaly a horúčkovité stavy a na mentálne-emočnej úrovni môže dôjsť k nežiadúcim účinkom. Ak energia, ktorá bola “povzbudená” červenou farbou, nenájde žiadnu konštruktívnu formu vyjadrenia sa, môže to viesť k nervovému vypätiu a k nepokoju, lebo táto energia sa potom rozplynie do organizmu a tým ho oslabí.