čakra tmavomodrá

  

SWISS TESLA HARMONIZER PLATNIČKY

TMAVÁ MODRÁ - INDIGO

 

 

 

"6. čakra (na čele, blízko tretieho oka) zodpovedá tmavomodrá, sýte odtiene indigovomodrej. Predstavujú polnočnú oblohu a hĺbku morí, v prenesenom význame podporujú hĺbku úvah a myšlienok, čo so sebou prináša zlepšenú predstavivosť a duchovnú silu. Tmavomodrá platnička teda podporuje múdrosť, uvedomovanie si reality okolo seba a na fyzickej úrovni zlepšuje látkovú premenu. Harmonizuje ľavú a pravú časť mozgu a tým aj zlepšuje mentálne schopnosti človeka.
Nasledovné sa týka tak modrej, ako aj farby indigo, t.j. veľmi tmavej modrej s nádychom červenej, ktorá takmer prechádza do fialovej. Vo všeobecnosti je modrá podľa Kadinskeho týka farbou prehlbovania, je to farba najmenej zmyselná a najsilnejšie duchovne inšpirujúca, a teda je (okrem bielej) najmenej materialistická zo všetkých farieb. Z psychologického hľadiska je modrá farbou introvertov.
Modrá je, tak z hľadiska symbolického význymu ako aj podľa psychologického a terapeutického pôsobenia, pravým opakom červenej. Ako “studená” t.j. nedráždiaca, ale spojujúca farba, má účinky, ktoré zjemňujú alebo spomaľujú pôsobenie červeno-oranžovo-žltej. Svojou príslušnosťou k duchovno-spirituálnej rovine sa modrá spája s hodnotami ako je pravda, poznanie, múdrosť, odovzdanosť, vernosť a stálosť. Z modrej pochádza najvyššia forma inšpirácie a preto je sama osebe farbou duchovne založených ľudí. Toto sa týka najmä tmavších odtieňov modrej, ako je indigo, ktorá podporuje intuíciu a mimozmyslové vnímanie."

Modrá  vlnová dĺžka vyzdvihuje vedomie na duchovnú úroveň a je preto veľmi dôležitá pri meditáciách a duchovnom uzdravovaní.
Vďaka svojej spojitosti s farbou oblohy a mora dostáva modrá rozmery nekonečnej diaľavy a hĺbky a symbolicky predstavuje pohodu. Transparentnosťou neba/vzduchu a mora/vody získava modrá aj svoje kvality ako je čistota, čírosť a duševne-duchovná priestupnosť. V duchovnom aspekte sa viac odzrkadľuje vzťah k výške neba, v duševnom hĺbka morí. Bledomodrá sprostredkuváva človeku pocit transcendentálnosti a nekonečnosti, pokým tmavomodrá - ultramarín - je farbou túžby a túženia po diaľavách, ako vyjadrenie nášho vnútorného “hľadania niečoho úžasného”. Ako obraz najvyššej hĺbky je modrá tiež farbou ženského princípu “Veľkej Matky” - tu farba môže prerastať až do hlbokej polnočnej čiernomodrej. Podvedomie, oblasti snov a irrealizmu, mystiky a meditácie sú oslovované práve odtiaľto. Všetky majú spoločný moment nekonečnosti, takže v budhizme je modrá tiež farbou nekonečného pokoja a bezhraničného mieru.

Modrá je ukľudňujúca, upokojujúca a chladivá farba s vlastnosťou stiahnuť sa do seba. Má ukľudňujúci vplyv na dušu a nervy a pomáha proti nespavosti. Bledomodrá platnička teda pomáha pri duševnej vyčerpanosti a prepracovanosti a pôsobí ukľudňujúco na ľudí, ktorí sú latentne agresívni alebo ľahko sa nechajú vyviesť z miery, na ľudí prehnane aktívnych a netrpezlivých. Vo všeobecnosti dokáže bledomodrá platnička posilniť zrútený nervový systém a zmenšiť duševné napätie. (Bledo)modrá daruje pokoj a pocit bezpečia, cez to všetko svojím vlastným spôsobom pôsobí povzbudivo na dušu a nezvádza k nečinnosti, pretože v skutočnosti hľadá podstatu alebo pozadie vecí. Toto si môžeme ľahko predstaviť ak budeme pozorovať uprostred svojich aktivít modré nebo s cestujúcimi oblakmi, sčerenú hladinu jazera alebo vlnobitie mora.

V hĺbke podstaty modrej sa dostávame na takú rovinu vedomia, ktorá nás spája s hĺbkou našeho vlastného bytia a umožní nám odložiť hektiku a strach, pretože takýmto spôsobom zažívame spojenie so svetom a prostredníctvom tejto skúsenosti nachádzame pokoj v sebe samom.

Modrá má, už aj z hľadiska spojenia s nebom a zemou, charakter bez hraníc, ktorý Luscher opísal ako “uvoľnená citlivosť, ktorá vyhľadáva ideál jednoty”. Táto základná túžba človeka sa riadi fyziologicky túžbou po pokoji a spokojnosti, čo vysvetľuje potrebu človeka po modrej pri vyčerpanosti a chorobe. Ak pri meditácii použijeme modrú a namiesto upokojujúceho účinku dostaneme nežiadúce uspávacie účinky, môžeme to nakrátko vyrovnať oranžovou alebo žltou farbou.

Modrá môže byť ale aj veľmi konzervatívnou farbou, nakoľko sa spája s rozvahou, sebakontrolou a pohľadom do svojho vnútra. Obzvlášť stredne tmavé odtiene ako napr. kobaltová predstavujú jasnú racionálnu duchovnosť. Z tohto hľadiska môžu ľudia, ktorí sú príliš orientovaní na modrú farbu, byť strnulí a mierne sebeckí. Ak bola dôvera človeka vo vonkajší svet a s tým spojená vnútorná istota narušená, môže u takéhoto človeka modrá vyvolať skutočne negatívne vlastnosti ako je náladovosť, apatia alebo - ako odvrátená stránka vernosti a oddanosti - priľnutie k udalostiam a hodnotám minulosti.
    
Na druhej strane obsahuje modrá aj celkom nekonvenčný moment. Tento spočíva v poznaní, že človek nie je živý výlučne len materiálnou a fyzickou stránkou. Pri hľadaní nových a vzdialenejších duševných horizontov tu modrá častokrát zanecháva prekonané normy a mierky za sebou, a usiluje sa o čo najväčšiu slobodu bez ohraničení. Chýbajúca modrá v aure alebo odmietanie bledej modrej môže byť znakom vnútorného nepokoja a neschopnosti hlbšej komunikácie, a to aj so samým sebou. Naproti tomu sa pri odmietaní tmavej indigovej - ale aj fialovej - dá predpokladať chýbajúci záujem o duchovno. Lebo pri tmavších odtieňoch modrej, najmä indigo, sa duchovný aspekt modrej ešte prehlbuje a súčasne sa vysokovyvinutej intuícii dostáva silnejší zmysel pre realitu. Zvýšenou citlivosťou sa vnemové schopnosti ešte rozšíria. Na základe prehĺbenia intuitívneho chápania hrá indigo špeciálnu rolu na poli ideovom a umeleckom a hodí sa preto pre všetkých umelcov.

Tak, ako indigo (tmavomodrá) rozširuje náš duchovný horizont, môže nás aj oslobodiť od strachu a komplexov, frustrácie a zábran a dovoliť našej vnútornej energii znova voľne prúdiť. Ako silne čiastaca a chladiaca vibrácia pôsobí indigo cez chrbticu na mentálne a psychické sily človeka. Vďaka regenerujúcim schopnostiam má silný účinok na dušu a nervy a má liečivé účinky na všetky neduhy s tým spojené. Pritom napomáha nadviazať vzťah s podvedomím a môže svojim vplyvom na negatívne stavy prispieť k tomu, aby človek vyvinul viac tolerancie a pozitívnejší postoj. Ako bolo spomínané pre bledšie tóny, umožňuje indigo jasnejšie rozoznávanie životných procesov v hlbšej dimenzii a tým posilňuje pocit jednoty a celistvosti.

Ako negatívne vlastnosti môže indigo podporovať fixné predstavy a tendencie vracať sa späť do minulosti, odmietať zodpovednosť a tým môže viesť k stavu izolácie. V takomto prípade by sa mohlo jednať o prípad dogmatizmu a duchovnej intolerancie, pričom sa ale vibrácie indigovej ako takej môžu použiť aj na usmernenie práve týchto energií.