čakra zelená

  

SWISS TESLA HARMONIZER PLATNIČKA

Zelená

 

 

 

Harmónia a vyrovnané energie v štvrtej čakre ukazujú citový, vyrovnaný, k pomoci ochotný charakter. Je bránou do duše, sídlom našich najhlbších citov, vyžaruje vrúcnosť, srdečnosť.

" 4.čakra pulzuje uprostred hrudníka. Väčšinou má zelenú farbu, ale keď je v harmonickom stave, sú v nej primiešané ružové a zlaté odtiene.

Na telesnej úrovni riadi činnosť srdca, rytmus dýchania, čo znamená, že nepretržite zásobuje naše telo a všetky jeho bunky " potravou " - krvou, kyslíkom, živinami. Ale aj naše pľúca a náš imunitný systém pracujú nepretržito. Všetky funkcie štvrtej čakry pracujú v prospech celku.

Na duchovnej úrovni sa jej funkcie prejavia v schopnosti vcítiť sa a súcitiť, pokore, milosrdenstve, štedrosti, oddanosti, sme pripravení pomáhať druhým. Keď dokážeme bez podmienok prežívať všetky tieto vlastnosti, ktoré tvoria základ lásky, srdcová čakra zosilnie natoľko, že sa otvorí, a až vtedy sa rozprúdi naším telom liečivá energie univerzálnej životnej sily - všeobjímajúca láska.

Disharmónia štvrtej čakry sa prejavuje zosilnenou odmietavosťou k tomu, aby sme sa otvorili, prijímali a vnímali či už formou citov a nežností, alebo formou pomoci, darov či iných materiálnych vecí.

Nadbytok energie sa prejavuje zosilnenou kritickosťou, vlastníckymi nárokmi, náladovosťou, depresívnymi náladami, alebo tiež vnútorným chladom a bezcitnosťou.

Znížená funkcia čakry sa prejaví závislosťou na láske, stálym strachom z odmietnutia. Človek by síce lásku rád dával, ale má strach zo sklamania a radšej sa obklopí pancierom odmietavého stanoviska.

Bloky, vyjadrené egoistickou, utláčajúcou láskou, ktorá kladie podmienky, požiadavky a nároky sa v tele prejavia srdcovými problémami, poruchami prekrvenia, pľúcnymi chorobami, slabou imunitou."

 

 

Zelená je, vo väčšej miere ako žltá, farbou vyrovnanosti a harmónie, nakoľko leží uprostred farebnej škály medzi červenou a fialovou. Preto nie je ani studenou ani teplou farbou. Toto zodpovedá vyrovnanosťou medzi materiálnymi a duchovne- spirituálnymi aspektami človeka a podľa indických mystikov má zelená farba vyrovnávajúci efekt medzi následkom a pôvodcom. Zelená stelesňuje pozitívne vlastnosti susedných farieb spektra: veselú energiu a jasnosť žltej a vnútorný pokoj a hĺbku modrej. Prostredníctvom modrej sa stáva silnejšia energia žltého lúča vyrovnanejšou. Zelená je teda obzvlášť farbou vyrovnanosti, harmónie a súzvuku.

Zelená ako farba našej planéty a prírody zodpovedá jemnej harmonickej vibrácii a je životne dôležitým faktorom pre naše zdravie a všeobecné dobro. Základné vnímanie zelenej sa spája s významom prírody a životného prostredia, nevyhnutným pre naše prežitie, ako aj s opätovným objavením prírody vovnútri človeka, v jeho telesnej aj psychickej stránke, čo znamená uznanie existencie rozpoltených a potláčaných síl prírody vovnútri nás. Zelená zodpovedá energii slnka v najprirodzenejšej podobe: v chlorofyle. Toto je fyzická energia v úplne vyrovnanom stave. Obzvlášť smaragdovozelená je plná takejto životnej “prány”.

Navonok predstavuje zelená objektívne aspekty rastu a pokroku, vo svojom vnútri inšpiruje subjektívnu rovinu pokoja a harmónie. Každá farebná vlnová dĺžka má svoju subjektívnu ako aj objektívnu stránku: objketívnou je jej pôsobenie na našu osobnosť a na náš život, subjektívnou ovplyvňuje naše vedomie a zmyslové vnímanie. Dokonalým vyjadrením subjektívneho aspektu zeleného lúča je vnútorne vyrovnaný človek stelesňujúci pokoj, rozvahu, sympatie a veľkorysosť. Toto v každej kultúre zodpovedalo opisu múdrosti človeka. To značí, že zelená na jednej strane podporuje pevnosť a uzemnenosť a na druhej strane pokoj a vyrovnanosť. Chýbajúca zelená v aure alebo odmietanie zelenej môže značiť nedostatok rovnováhy v celom organizme ako aj slabo vyvinutý zmysel pre prírodu. Zelená má vďaka svojej prirodzenej magnetizujúcej kvalite pozitívny vyrovnávajúci vplyv na energiu tela a predovšetkým nervového systému a preto je jedným z najlepších prostriedkov na posilnenie organizmu pri nervovej vyčerpanosti a podráždenosti. Pritom pôsobí uvoľňujúco a osviežujúco a súčasne aj ukľudňujúco - ako prechádzka v lese. Má podobne ako ružová jemný vplyv súvisiaci so srdcovou čakrou uprostred tela. Zelená platnička má vyrovnávajúci vplyv aj na samotné srdce. Na fyzickej úrovni môže jej vlnová dĺžka oživiť krvný obeh, regulovať krvný tlak a podporiť hojenie srdcových ochorení. Na psychickej úrovni pôsobí na citovú oblasť a harmonizuje citovo vzniknuté komplexy. Ak ale srdcová čakra funguje príliš pomaly, odporúča sa nepoužívať zelenú individuálne a nie pridlho, kvôli jej zjemňujúcim a upokojujúcim vlastnostiam. Tu platí, ako Goethe povedal, “človek nemôže ísť ďalej a nechce ísť ďalej”.

Vizualizácie a meditácie so zelenou ako aj použitie zelenej platničky je veľmi účinné pri negatívnych životných postojoch. Na fyzickej úrovni tak pomáha nervovým poruchám, pri únave a nespavosti, pri ťažkostiach s dýchaním a vypätím všetkého druhu. Zelená pomáha uvoľniť telesný a duševný tlak, znižuje hnev a pocity strachu, dodáva uvoľnenosť a dôveru, pocit domova a schopnosť uvoľniť sa a vzdať sa niečoho resp. z niečoho upustiť. Nakoľko zelená v sebe obsahuje prvky žltej (múdrosť) a modrej (pravda), jej pôsobenie prebúdza a otvára ducha. Ako farebný symbol harmónie a sympatie zodpovedá vyššej duševnej rovine. Zelenou platničkou sa vzletné plány a nápady privádzajú späť k zemi a pretvárajú na formy, ktoré sú vo vzájomnom súlade. Má upokojujúci vplyv na nervovú sústavu a mozog a je vynikajúcim liečivom pri bolestiach hlavy vyvolanými napätím.

Aj pri použití zelenej je potrebné dbať na správnu mieru, ako aj vhodný odtieň. Priveľa zelenej môže totiž spôsobiť opačný účinok a privolať depresívne stavy. Niekto, kto jednostranne preferuje zelenú možno trpí podvedomými obavami a volí si zelenú preto, lebo mu chýba vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Toto častokrát naznačuje nedostatok doplnkovej červenej farby.

Vo farebnej škále stelesňuje stredná zelená vlastnosti vyrovnanosti a harmónie. Silnejšia “jedovato zelená” ktorá prechádza do žltej je naproti tomu výrazom prerážajúcej pudovosti a pôsobí trocha odpudzujúco alebo dokonca odstrašujúco. Viac do modra sfarbená jedľová predstavuje defenzívne a obranné vlastnosti a podporuje udržiavanie a chránenie si vydobytého a získaného. Toto sa spája s túžbou “zeleného typu” po bezpečnosti, ale zároveň v kombinácii s neschopnosťou prispôsobiť sa novému a so snahou udržať si kontrolu a rovnováhu daného status quo. Prenesme sa ale do minulosti, kde farba zelená bola vždy spájaná obzvlášť s plodnosťou a s mýtmi o vegetácii, a preto patrí myšlienkou “zomri a ži” do procesu evolúcie, nesmrteľnosti a transformácie. Aby zelená nepôsobila brzdiaco na rast a vývoj, je treba sa na ňu pozerať vždy aj ako na symbol nádeje a nekonečnej obnovy. V tomto zmysle ju možno považovať za liečivý lúč sám osebe.